Kursy początkowe i doskonalące ADR dla kierowców:- Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
- Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
- Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)
- Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze)
- Szkolenie dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na wyłączeniach

oraz:

- Kursy dla kandydatów na doradców ADR i RID
- Szkolenia stanowiskowe ADR/RID/ADN/IMDG Code/ICAO TI/IATA DGR

KONTAKT - tel. 534 17 00 54


 

Karolina Kołdys - doradca, chemik, dydaktyk. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (chemia, dydaktyka chemii), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (Ratownictwo chemiczne- identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń) oraz Politechniki Warszawskiej (Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa). Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (Doradca ADR), kolejowego (Doradca RID), morskiego (Doradca IMDG Code) i lotniczego (Doradca IATA DGR/ICAO TI). Ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (Ekspert ADN). Konsultant z zakresu magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Lublinie.

Wykładowca, trener na kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu wyżej wymienionej problematyki. Współpracuje z instytutami, jednostkami wojskowymi i przedsiębiorstwami z branży transportu i logistyki, przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, paliwowo - energetycznego, elektrycznego i innymi. Autorka publikacji specjalistycznych w czasopismach poświęconych problematyce chemii, transportu i BHP. Właścicielka firmy doradczo - szkoleniowej SafetyAdvisor.

Najbliższe terminy szkoleń i kursów:

  podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas + Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (podstawa + cysterny)

  Koszt:

  początkujący podstawowy: 450 zł
  początkujący specjalistyczny: 350 zł
  początkujący zintegrowany (podstawa + cysterny): 750 zł
  doskonalący podstawowy: 400 zł
  doskonalący specjalistyczny: 300 zł
  doskonalący zintegrowany (podstawa + cysterny): 600 zł


  Termin kursu: 9 wrzesień  Termin egzaminu: 14 wrzesień

  W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe i opłata za zaświadczenie ADR (50, 50 zł).

Wykłady, szkolenia i kursy

Istnieje możliwość zorganizowania wykładów i szkoleń z wyselekcjonowanym programem szkoleniowym, zamkniętych, na terenie przedsiębiorstw.
Konsultacje i szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju.
Więcej informacji na temat zaplanowanych szkoleń i kursów na stronie internetowej

www.safetyadvisor.pl